Klachtenregelement van Bonne Consult

Hopelijk bent u een tevreden klant, maar het kan altijd voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Laat dit dan vooral aan ons weten, zodat we kunnen kijken naar een oplossing en zien hoe wij onze dienstverlening verder kunnen optimaliseren om u goed van dienst te kunnen zijn. Heeft u desondanks nog steeds een klacht, dan kunt u gebruik maken van ons klachtenreglement.

Definitie klacht

Een schriftelijke uiting van ongenoegen over gedrag, handelen of nalaten door een
consulent van Bonne Consult die niet onmiddellijk door de direct betrokken consulent kan worden weggenomen.

Procedure klacht afhandeling

 

  1. U dient uw klacht schriftelijk (liefst per e-mail) in onder vermelding van uw naam, adres, datum en omschrijving van de feiten en omstandigheden die tot de klacht hebben geleid. Dit dient u tot uiterlijk 6 weken na het moment van handelen of nalaten van Bonne Consult te doen.
  2. Zodra wij uw klacht ontvangen, krijgt u van ons binnen twee weken een
    ontvangstbevestiging met daarin de termijn waarbinnen wij verwachten de klacht af te kunnen handelen. Klachten worden zorgvuldig, tijdig en vertrouwelijk afgehandeld.
  3. U wordt door ons schriftelijk geïnformeerd over de afhandeling van uw klacht. De afhandeling zal binnen 6 weken plaats vinden.
  4. Wij hopen dat dit dan leidt tot een oplossing. Mocht u nog steeds niet tevreden zijn, wordt het geschil door Bonne Consult ter beoordeling voorgelegd aan een
    onafhankelijk persoon buiten de organisatie. Dit kan bijvoorbeeld een onafhankelijk persoon zijn van een van de beroepsverenigingen, waaraan Bonne Consult verbonden is. Dit zijn Noloc (voor loopbaanprofessionals) en MBOG (voor orthomoleculaire geneeskunde).
  5. Uw klacht wordt geregistreerd in ons klachtenmanagementsysteem. Hierin analyseren wij regelmatig binnengekomen klachten om te beoordelen of er preventieve maatregelen nodig zijn om herhaling te voorkomen en/of effectieve verbeteringen te realiseren.

 

Dit klachtenreglement is voor het laatst aangepast op 1 juni 2019.