✓ Work Life Balance


Voel je je vaker vermoeid? Heb je geen zin meer in dingen die je normaal gesproken leuk vindt? Kun je slecht ontspannen? Voel je je gejaagd, onrustig en heb je last van concentratieverlies? Ben je vergeetachtig? Merk je dat je een korter lontje hebt? Loop je vaker te piekeren? Is je antwoord meer dan twee keer 'ja', dan ben je waarschijnlijk al een tijdje overbelast.


In onze coaching werk je aan energieopbouw en verbetering van je ‘zelfmanagement’. Je krijgt informatie en opdrachten, gericht op bewuster omgaan met energie en de balans tussen inspanning en herstel. Je leert:

✓ Waar jouw stressklachten vandaan komen (oorzaak en gevolg)

✓ Hoe je adequaat (lichaams-) signalen kunt herkennen die op stress wijzen

✓ Handvatten en vaardigheden voor een gezonde werk- en leefstijl

✓ Hoe je mentaal kunt loslaten / stoppen met piekeren

✓ Hoe je fysiek kunt ontspannen

✓ Handvatten voor een beter zelfmanagement, zoals vaardigheden in functioneel gedrag, prioriteiten stellen, time management, grenzen afbakenen en meer voor jezelf te gaan staan

Voordeel van een coachtraject is dat je mijn volledige aandacht hebt en dat ik op maat kan inzoomen op jouw behoeften.

Bonne Consult werkt voor wat betreft begeleiding stress en burnout met de CSR®-Methode en is verbonden aan het landelijk wetenschappelijk centrum van CSR.

De methode wordt al meer dan 15 jaar succesvol toegepast en is gebaseerd op inzichten vanuit diverse wetenschappelijke disciplines en gevalideerde vragenlijsten. De vragenlijsten worden zowel bij aanvang van coaching als aan het eind van de begeleiding afgenomen (begin- en eindmeting). Zo worden de resultaten van de coaching meetbaar gemaakt.

De gevalideerde vragenlijsten inventariseren zowel de fysieke als psychische klachten. Eenmaal ingevuld geven de scores een goede indicatie voor de focus van de coaching. Uitgangspunt is dat stress het lichaam ernstig kan ontregelen en zelfs psychische klachten kan veroorzaken. Behandeling van deze klachten vereist daarom een goede diagnose op beide aandachtsgebieden.

Onderzoeksresultaten

Er zijn inmiddels meer dan 2.000 werkenden volgens de CSR®-Methode begeleid; zowel werknemers als ZZP-ers. De scores van de gevalideerde vragenlijsten worden opgeslagen in een database bij het CSR Centrum op basis waarvan onderzoek wordt gedaan naar de effectiviteit van CSR-coaching.

Uit onderzoek in 2012 bleek dat stresscoaching volgens de CSR®-Methode leidt tot:

✓ Een daling van het stressniveau met 40%

✓ Verhoging van het energieniveau met 45%

✓ Verbetering van het concentratievermogen met 87%